Skráningarskírteini
uppistand.is
uppistand.is
IS
31. ágúst 2005
31. ágúst 2019
30. ágúst 2018
Ekki signað
 
RV2-IS | Týnt lykilorð
 

Útgáfuréttur

Útgáfuréttur ©2018 ISNIC - Internet á Íslandi hf.
Allur réttur áskilinn.

Heimilt er að nota upplýsingar úr rétthafaskrá .is léna, WHOIS gagnagrunni, ef afla þarf nauðsynlegra upplýsinga vegna reksturs Internetþjónustu. Óheimilt er að fjölfalda eða miðla upplýsingum úr rétthafaskránni að hluta til eða í heild, hvort heldur sem er stafrænt, prentað, hljóðritað eða á annan hátt. Blátt bann liggur við notkun upplýsinga úr rétthafaskránni, eða af vefsíðum Internets á Íslandi, til fjöldasendinga í auglýsingaskyni eða til sambærilegra nota. Uppfletting í skránni er takmörkuð við ákveðinn fjölda á klukkustund. Búast má við lögsókn ef brot eiga sér stað. ISNIC óskar eftir ábendingum verði vart við slíkt athæfi.