Jan 8, 2024

Jan 8, 2024

Verðbreytingar / Price changes

Ágætu viðskiptamenn, einkum þjónustuaðilar og umboðsmenn.

Verðbreytingar á annarri þjónustu ISNIC en árgjaldi venjulegs léns (sem hækkaði í haust) taka gildi 9. janúar 2024. Verðin ýmist hækka um 7,5%, eða lækka nokkuð í erlendri verðskrá, allt eftir því hvernig gengi krónu gagnvart evru hefur þróast frá síðustu verðbreytingu.
Árgjald léns með sérstaf ef rétthafi léns er þegar skráður rétthafi tilsvarandi léns án íslenskra sérstafa, hækkar í 3.000 kr. frá 15. janúar 2024.

ISNIC

--

Dear customers, especially service providers and agents.

Price changes for ISNIC services other than the annual fee for a standard domain (which increased last fall) will take effect on January 9, 2024. The prices will either increase by 7.5%, or decrease somewhat in the EUR price list, depending on how the exchange rate of the króna against the euro has developed since the last price change.
The annual fee for Internationalized Domain Names if the registrant of the domain is already the registrant of the corresponding non Internationalized Domain Name, increases to ISK 3,000. from 15 January 2024.

ISNIC
Leave a message and we will reply as soon as we can.
1+3:

Message received