Útgáfuréttur ©2024 ISNIC - Internet á Íslandi hf.
Allur réttur áskilinn. Heimilt er að nota upplýsingar úr rétthafaskrá .is léna, WHOIS gagnagrunni, ef afla þarf nauðsynlegra upplýsinga vegna reksturs Internetþjónustu. Óheimilt er að fjölfalda eða miðla upplýsingum úr rétthafaskránni að hluta til eða í heild, hvort heldur sem er stafrænt, prentað, hljóðritað eða á annan hátt. Blátt bann liggur við notkun upplýsinga úr rétthafaskránni, eða af vefsíðum Internets á Íslandi, til fjöldasendinga í auglýsingaskyni eða til sambærilegra nota. Uppfletting í skránni er takmörkuð við ákveðinn fjölda á klukkustund. Búast má við lögsókn ef brot eiga sér stað. ISNIC óskar eftir ábendingum verði vart við slíkt athæfi.

Skildu eftir skilaboð og við munum hafa samband næsta virka dag.
1+3:

Skilaboð móttekin