Upplýsingastefna Internets á Íslandi hf.


Með því að nýta þjónustu félagsins samþykkir þú söfnun og meðhöndlun okkar á upplýsingum samkvæmt þessari upplýsingastefnu.

Stefna þessi gildir fyrir alla okkar þjónustu: www.isnic.is, www.modernus.is , og www.rix.is .

Starfsmenn og stjórn ISNIC eru meðvituð um sérstakt hlutverk félagsins, ábyrgð þess og skyldur gagnvart einstaklingum, félögum, stjórnvöldum og internetsamfélaginu. Sjá einnig viðskiptaskilmála félagsins.

Yfirlýsing:

Félagið lýsir því yfir að það uppfylli innlend og evrópsk lög um persónuvernd (GDPR). Það lofar að láta persónugreinanleg gögn ekki af hendi til þriðja aðila án samþykkis notenda eða viðskiptamanns, utan þess sem nauðsynlegt kann að vera til að stofna bankakröfu o.þ.h., eða að kröfu íslenskra yfirvalda.


Réttur þinn til upplýsinga

Skv. lögum um persónuvernd áttu rétt á því að fá að vita hvaða upplýsingar félagið geymir um þig, fá þeim breytt ef þær eru rangar, og fá þeim eytt ef önnur og veigameiri ástæða hindrar það ekki. Vinsamlega sendið undirritaða beiðni um þetta, ásamt netfangi og vottum, til:

Internet á Íslandi hf. ISNIC b/t Jens P. Jensen, Katrínartúni 2, 105, Reykjavík

Almenn upplýsingastefna

Hvaða upplýsingum söfnum við?

Félagið aflar og geymir eingöngu upplýsingar sem eru nauðsynlegar til þess að uppfylla skyldur þess gagnvart viðskiptavinum. Þetta eru einkum upplýsingar um nafn, heimilisfang, kennitölu, símanúmer og netfang viðskiptamanna félagsins og tengiliða þeirra. Upplýsingarnar eru notaðar til þess að geta veitt þjónustu yfir internetið, útbúið notendanöfn, sent reikninga, stofnað bankakröfur, innheimt skuldir, sent rétthöfum léna og þeirra tengiliðum mikilvægar tilkynningar, og (eingöngu í tilviki léna) til birtingar í rétthafaskrá ISNIC (e. Whois).

Öryggi gagna

Internet á Íslandi leggur höfuðáherslu á upplýsingaöryggi, bæði hvað varðar afritun gagna og innbrotsvarnir. Í þessu augnamiði vistar félagið sjálft öll gögn og allan hugbúnað á eigin vélum og rekur eigin vélarsal í Reykjavík, sem enginn utanaðkomandi hefur aðgang að.

Utanhúss-öryggisafrit eru einnig hýst í Reykjavík. Aðeins tæknilegar upplýsingar (svonefndar DNS-upplýsingar) léna eru geymdar á fjölmörgum stöðum (e. Anycast) víðsvegar um heiminn, sem tryggir virkni .is-léna um gjörvallt internetið.

Gagnaeyðing

Upplýsingum um óvirka notendur, NIC-auðkenni og notendanöfn, sem hvorki tengjast virkri þjónustu né viðskiptum, er eytt 6 mánuðum eftir síðustu hreyfingar. Viðskipta- og bókhaldsupplýsingum, sem eru eldri en sjö ára, er eytt, en lítill hluti þeirra etv. sendur Þjóðskjalasafni Íslands. Svarbox samskiptum (e. chat) er eytt sjálfvirkt eftir 120 daga.

Vafrakökur (e. cookies)

Félagið notar eingöngu eigin vefmælingu (vefmæling Modernus) fyrir alla vefi félagsins. Hún dreifir textaskrám (cookies) til vafra notenda, sem vista þær í skyndiminni, eða á hörðum disk. Tilgangurinn er annars vegar söfnun og stýring á nauðsynlegum tæknilegum upplýsingum og hins vegar að safna upplýsingum um hvenær og hvaðan notendur vefsins komu, s.s. IP-tölur, bæir, borgir, lönd, svæði og tilvísandi vefslóð (URL) sem og hvaða vefsíður félagsins þeir skoða. Engum persónugreinanlegum upplýsingum er safnað og engum vefkökum er dreift til þriðja aðila. Þess vegna er ekki óskað eftir samþykki notenda vefja félagsins um vistun, vinnslu eða dreifingu á vefkökum (eins og tíðkast hjá mörgum sem nota erlenda vefmælingu).

Upplýsingastefna fyrir tiltekna starfsemi

Rekstur upprunanafnaþjóna .is (e. authoritative name servers)

Engin persónugreinanleg gögn verða til við veitingu þjónustunnar og enginn búnaður er til staðar til að skoða innihald umferðar sem kemur til höfuðnafnaþjóna í rekstri hjá ISNIC. Tölulegar upplýsingar (e. statistics) eru unnar úr umferð sem kemur til upprunanafnaþjóna ISNIC, en engin persónugreinanleg gögn verða til.

Rétthafaskrá ISNIC (e. whois service)

Hverju er safnað? ISNIC aflar og geymir upplýsingar um nafn, kennitölu, símanúmer, farsímanúmer, netfang og heimilisfang rétthafa .is-léna og tengiliða þeirra í rétthafaskrá ISNIC og veitir takmarkaðan aðgang að henni á vef ISNIC.

Til hvers birtir ISNIC upplýsingar opinberlega? Til þess að internetþjónustuaðilar, rétthafar og aðrir sem á þurfa að halda geti aflað nauðsynlegra upplýsinga með einföldum hætti.
Þó felur ISNIC sjálfkrafa nafn, netfang, kennitölu, símanúmer, farsímanúmer og heimilisfang (að frátöldu landi) þeirra sem merktir eru sem einstaklingar í rétthafaskrá, hafi þeir ekki valið að láta birta upplýsingarnar í rétthafaskránni.

Athugið sérstaklega í þessu sambandi að rétthafar (fyrirtæki og einstaklingar) geta haft ríka hagsmuni af því að birta viðbótarupplýsingar um rétthafa léna og tengiliði þeirra opinberlega í rétthafaskrá. ISNIC birtir nafn, net- og heimilisfang þeirra tengiliða og rétthafa, sem sjálfir hafa valið (hakað við) „að birta í rétthafaskrá“, undir liðnum „Mínar stillingar“, eftir innskráningu á vef ISNIC.

Skoðið hvernig ISNIC birtir upplýsingar um rétthafa og tengiliði léns t.d. með því að fletta upp eigin léni, eða einhverju léni í eigu einstaklings, eða fyrirtækis, í Whois leitarglugganum efst á heimasíðu félagsins.

Afhending faldra upplýsinga úr rétthafaskrá ISNIC (.is Whois) ISNIC kann að afhenda, annars faldar, skráningarupplýsingar rétthafa léna til þriðja aðila að góðum og lögmætum ástæðum uppfylltum, svo sem til fullnustu lagalegra réttinda, eða til að undirbúa kæru til þar til bærra aðila skv. 8. kafla reglna ISNIC um lénaskráningar. Fylla þarf út og undirrita eyðublaðið „Beiðni um faldar upplýsingar“ og senda á isnic@isnic.is. Athugið að eigandi upplýsinganna (rétthafinn) fær afrit af beiðninni verði hún samþykkt. ISNIC áskilur sér rétt til að hafna beiðnum á eigin forsendum. Í þannig tilvikum þarf formleg krafa um upplýsingar að koma frá þar til bærum íslenskum aðila skv. 27. grein.

Vefmælingin Teljari.is®

Teljarinn aflar upplýsinga um IP-tölur notenda vefmiðla, en engra persónugreinanlegra gagna. Gögnin um netnotkun eru geymd ótímabundið í rannsóknarskyni í gagnagrunni félagsins. Aðgangsupplýsingar (nafn, netfang og símanúmer) viðskiptavina eru geymd svo lengi sem þeir hafa afnot af kerfinu.
Sjá Veflistann

Svarbox® netspjallið (e. WebChat)

Internet á Íslandi er ábyrgðaraðili. Hugbúnaðurinn Svarbox® vistar samskiptin (spjall, netspjall, e. chat) miðlægt hjá Internet á Íslandi. Gögnin eru ekki vistuð hjá viðskiptamönnum né heldur hjá notendum. Gögnin verða til í frjálsu spjalli á milli þjónustufulltrúa viðskiptamanna, annars vegar, og viðskiptamanna þeirra (almennings) hins vegar. Internet á Íslandi ákveður einhliða hvar, hvernig og hve lengi gögnin eru vistuð, og veitir viðskiptamönnum aðgang að þeim. Gögnin eru eingöngu vistuð hjá Internet á Íslandi og því deila þeir sem nota hugbúnaðinn (spyrjendur og svarendur) spjalli sínu með þriðja aðila, sem er Internet á Íslandi. Af þessu leiðir að Internet á Íslandi er ábyrgðaraðili vinnslunnar sbr. lög nr. 90/2018 og GDPR um vistun persónugreinanlegra gagna.

Engin tæknileg skilyrði eru sett fram af hálfu Internets á Íslandi um að sá sem opnar netspjall þurfi að gefa upp upplýsingar um sjálfa sig, eða aðrar lágmarksupplýsingar, áður en netspjall hefst. Til að gæta að friðhelgi einkalífs hvetur félagið kaupendur þjónustunnar að óska aðeins eftir nauðsynlegum upplýsingum við innskráningu í netspjallið, t.d. fornafni (eða gælunafni) fremur en fullu nafni og netfangi.

Gögnin sem verða til í netspjalli eru ekki unnin frekar og verða aldrei afhent þriðja aðila. Innihald netspjalla er geymt í 120 daga og eytt sjálfkrafa eftir þann tíma, nema viðskiptamaður, eða almennur notandi, biðji Internet á Íslandi skriflega um eyðingu þeirra fyrr. Kaupendur þjónustunnar hafa aðgang að vistuðum upplýsingum í 120 daga, eftir að þau verða til. Greiðslukortanúmer eru sjálfkrafa afmáð, utan fjögurra síðustu tölustafanna. Notendanöfn (netföng) og nöfn viðskiptamanna eru geymd svo lengi sem slíkt er nauðsynlegt til að geta veitt þjónustuna, en eytt eftir það. Sjá www.svarbox.is .

Vefvöktun (Varðhundurinn®)

Varðhundurinn®, vaktar tengi- og uppitíma vefþjóna. Engum persónugreinanlegum upplýsingum er safnað, en aðgangsupplýsingar (nafn, netfang og símanúmer) notenda eru geymd svo lengi sem þeir hafa afnot af kerfinu, en eytt eftir það.

RIX (Reykjavík Internet Exhange)

RIX-inn, eins og hann er oftast nefndur, er skiptistöð íslenskra internetþjónustuaðila, þar sem netfyrirtækin skiptast á netumferð sín á milli og koma þannig í veg fyrir að innlend netumferð flæði um útlandasambönd með tilheyrandi viðbótarkostnaði og töfum. Engin persónugreinanleg gögn verða til við veitingu þjónustunnar og enginn búnaður er til staðar til að skoða innihald umferðar sem fer um RIX.

ISNIC áskilur sér rétt til að birta samanteknar magntölur um umferð, einkum á www.rix.is .

Samræmd birting öryggisveikleika

ISNIC hvetur til samræmdrar birtingar á öryggisveikleikum. Hafir þú fundið öryggisgalla í hugbúnaði okkar eða þjónustu værum við mjög þakklát ef farið yrði að RFPolicy 2.0 við birtingu á þeim. Sérstaklega viljum við biðja um það:

  1. Látta okkur vita um veikleika með því að senda okkur tölvupóst á isnic@isnic.is.
  2. ISNIC svarar póstinum innan 5 daga.
  3. Ráðfærðu þig við okkur um hvernig birtingu veikleikans verður háttað.

Einsog er bjóðum við ekki uppá neina greiðslu vegna upplýsinga um veikleika. En erum til í að veita þér viðurkenningu á vefsíðunni okkar og samfélagsmiðlum.


Reykjavík, 16. október 2019.
F.h. Internets á Íslandi hf.
Jens Pétur Jensen, framkvæmdastjóri.Breytingasaga:

  • 8. maí 2019 (skerpt á framsetningu og orðalagi, köflum skipt í almennar og sértækar stefnur)
  • 22. nóvember 2018 (eyðing Svarbox-samtala á fjögurra mánaða fresti, réttur til upplýsinga færður ofar)
  • 11. desember 2018 (ýmsar lagfæringar, yfirlýsingu um að félagið sé ábyrgðaraðili gagna bætt við)
  • 16. október 2019 (afhending faldra upplýsinga úr rétthafaskrá)
  • 20. október 2021 (samræmd birting öryggisveikleika)
Skildu eftir skilaboð og við munum hafa samband næsta virka dag.
1+3:

Skilaboð móttekin

Veftré
Fara upp